MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT TRANSFERU BADAŃ I TECHNOLOGII
ŁĄCZY ŚWIAT NAUKI I BIZNESU

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA REALIZOWANA
W TRZECH EUROPEJSKICH SIEDZIBACH INSTYTUTU

POLSKA     DANIA     PORTUGALIA

IIRTT jest instytutem badawczo – rozwojowym
o zasięgu międzynarodowym, z siedzibami
w skrajnie położonych geograficznie państwach
europejskich. Działalność Instytutu opiera się
na wykorzystaniu potencjału intelektualnego
i technicznego oraz wspieraniu nowoczesnej
nauki poprzez transfer technologii. Udzielając
przedsiębiorcom wieloetapowego wsparcia,
IIRTT pomaga skomercjalizować projekty na
globalnym rynku.

IITRR pomaga polskim pracownikom naukowym oraz przedsiębiorcom we
współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi
i biznesowymi m.in. w zakresie komercjalizacji projektów
innowacyjnych, transferu know-how, zdobywania
międzynarodowego doświadczenia, zwiększenia
międzynarodowej konkurencyjności polskich zespołów
badawczych i przedsiębiorców. Wsparcie to umożliwia
międzynarodowa pozycja IIRTT, sieć globalnych relacji Instytutu
z ekspertami z całego świata i instytucjami o podobnym profilu,
również w krajach o najwyższym wskaźniku innowacyjności.

oszacowanie wartości komercjalizowanego projektu

OPRACOWANIE
STRATEGII
KOMERCJALIZACJI

POMOC
W POZYSKANIU
ZAGRANICZNYCH JEDNOSTEK
BADAWCZYCH I
UNIWERSYTECKICH

POMOC
W POZYSKIWANIU
FINANSOWANIA

WSPARCIE
W POZYSKIWANIU
PARTNERA BIZNESOWEGO
LUB INWESTORA

Zespół

Kontakt

Główna siedziba Międzynarodowego Instytutu Transferu Badań i Technologii
mieści się w Warszawie, na Mokotowie
przy ulicy Wielickiej 52, 02-657 Warszawa, Polska

Email: biuro@iirtt.eu   Telefon: + 48 601 666 707