IIRTT er et internationalt forsknings og udviklingsinstitut med base i tre europæiske lande.

Instituttets aktiviteter er baseret på anvendelsen af teamets intellektuelle og videnskabelige potentiale og samarbejde med andre europæiske videnskabelige enheder. Instituttets mål er at støtte moderne videnskab og international teknologioverførsel.

IIRTT hjælper med kommercialisering af innovative projekter, letter anskaffelsen af international investeringskapital og udvikler applikationsdokumentation til de centrale institutioner i Den Europæiske Union, der erhverver samarbejde fra udenlandske universiteter.

Instituttet overvåger og støtter gennemførelsen af projektet på hvert trin. Det udvikler kommercialiseringsstrategien, gennemfører patentprocessen, indhenter forskning fra udenlandske forskningsenheder og universiteter plus forretningspartnere eller investorer.  

IIRTT's hovedopgave er at støtte polske medarbejdere og iværksættere i at opbygge et partnerskab med udenlandske videnskabelige såvel som forretningspartnere. Denne støtte er muliggjort af IIRTT's internationale position, instituttets netværk af globale relationer med eksperter fra hele verden samt ligesindede institutioner, som er inkluderet i lande med de højeste innovationsrater.

Individuel tilgang for hvert projekt

Valg af den passende metode
for løsning af de undersøgte problemer og den relevante kommercialiseringsstrategi

Tildeling af en koordinator,
til at overvåge
gennemførelsen af projektet

Dedikation af en forskergruppe der beskæftiger sig med projektets implementering
(f.eks. videnskabeligt råd, analytiker, advokat)