IIRTT jest  międzynarodowym instytutem badawczo-rozwojowym, z siedzibą w trzech państwach europejskich.

Działalność Instytutu opiera się na wykorzystaniu potencjału intelektualnego i naukowego zespołu oraz współpracy z europejskimi jednostkami naukowymi.

Celem Instytutu jest wspieranie nowoczesnej nauki oraz międzynarodowy transfer technologii. IIRTT pomaga w komercjalizacji innowacyjnych projektów, ułatwia pozyskanie międzynarodowego kapitału inwestycyjnego, opracowuje dokumentację aplikacyjną dla instytucji centralnych Unii Europejskiej, pozyskuje do współpracy zagraniczne uczelnie.

Instytut nadzoruje i wspiera realizację projektu na każdym jego etapie, opracowuje strategię komercjalizacji,

przeprowadza proces patentowy, pozyskuje badania zagranicznych jednostek badawczych i uniwersyteckich oraz partnerów biznesowych lub inwestorów.  

Głównym zadaniem IRRTT jest wsparcie polskich pracowników i przedsiębiorców w budowaniu współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi i biznesowymi. Podstawowym zadaniem IITRR jest pomoc polskim  pracownikom naukowym i przedsiębiorcom w budowaniu współpracy z zagranicznymi partnerami naukowymi i biznesowymi. Wsparcie to umożliwia międzynarodowa pozycja IIRTT, sieć globalnych relacji Instytutu z ekspertami z całego świata i instytucjami o podobnym profilu, również w krajach o najwyższym wskaźniku innowacyjności.

Indywidualne podejście do każdego projektu

dobieranie odpowiedniej metodologii
do badanych zagadnień i odpowiedniej
strategii komercjalizacji

przypisywanie koordynatora
czuwającego
nad realizacją projektu

dedykowanie zespołu badawczego
(m.in. rada naukowa, analityk, prawnik)
zajmującego się realizacją projektu